Viešasis saugumas

 

Vidaus reikalų minist erija, formuodama valstybės politiką viešojo saugumo srityje ir organizuodama jos įgyvendinimą, pirmiausia siekia, kad Lietuvos gyventojai jaustųsi saugesni.

Viešojo saugumo sritis apima viešosios tvarkos užtikrinimą, vidaus tarnybos valdymą, priešgaisrinę bei civilinę saugą ir gelbėjimo darbus, valstybės sienos apsaugą, migracijos (išskyrus ekonominę migraciją), ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos kontrolę, saugomų objektų ir saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23