Patarimai

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2006 m. rugsėjo 4 d. potvarkiu Nr. 259 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytai darbo grupei pavesta nustatyti ir nagrinėti ikiteisminio tyrimo organizacines ir teisines problemas, teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei apibendrintą informaciją ir pasiūlymus, kaip ikiteisminį tyrimą padaryti veiksmingesnį.

Gerbiamas (-a) pareigūne, prokurore, teisėjau (-a),

Savo pasiūlymus ar pastabas Jūs galite pateikti žemiau esančioje lentelėje. Mes stengsimės užtikrinti maksimalų duomenų konfidencialumą. Visi pasiūlymai ir pastabos bus apibendrinti ir pateikti darbo grupei, o kompetentingiems ekspertams pritarus – parengti atitinkami teisės aktų pakeitimų projektai. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, pasiūlymai ir pageidavimai. Tikimės geranoriško bendradarbiavimo.

Dėkojame už Jūsų pasiūlymus ir pastabas

Smurto prieš moteris mažinimas

Įgyvendindama Valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos, kurios tikslas – valstybiniu lygiu nuosekliai, kompleksiškai, sistemingai mažinti smurtą prieš moteris šeimoje, įgyvendinimo priemonių 2007–2009 metų planą, 2008 m. pabaigoje Vidaus reikalų ministerija sukūrė interneto svetainę www.bukstipri.lt.

Interneto svetainėje smurtą šeimoje patyrusios moterys ras atsakymus į daugelį joms rūpimų klausimų. Čia pateikiama aktuali teisinė ir kita šviečiamojo pobūdžio informacija, tyrimų, statistiniai duomenys. Svetainėje smurtą šeimoje patyrusios (patiriančios) moterys ras patarimų kaip atpažinti smurto rūšį, kur kreiptis pagalbos (čia pateikiami moterų krizių centrų ir kitų organizacijų, teikiančių pagalbą nukentėjusioms nuo smurto šeimoje moterims, kontaktai, nemokami telefono numeriai, kuriais teikiama informacinė ir psichologinė pagalba moterims, kitos naudingos nuorodos). Rubrikoje „Teisinė informacija“ pateikiamas išsamus asmenų, turinčių teisę dėl šeimoje patiriamo smurto su skundu, pareiškimu ar pranešimu apie nusikalstamą veiką kreiptis į policiją, prokuratūrą, kitas teisėsaugos institucijas, sąrašas. Čia taip pat galima rasti informaciją apie teisinį įvykio kvalifikavimą (priklausomai nuo patirto smurto rūšies), sveikatos sutrikdymus ir jų nustatymą, smurtautojo baudžiamąjį persekiojimą, privatų kaltinimą, smurtautojui taikomas poveikio priemones, taip pat pateikiamas privataus kaltinimo skundo pavyzdys. Svetainėje smurtą šeimoje patyrusios (patiriančios) moterys taip pat gali užduoti joms rūpimus klausimus.

Leidinys vaikams apie nusikaltimų prevenciją

Įgyvendindama Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 806, 1 priemonę „Parengti ir išleisti leidinį vaikams apie nusikaltimų prevenciją“, Vidaus reikalų ministerija parengė ir 2500 egz. tiražu išleido prevencinės paskirties informacinio pobūdžio sieninį 2008–2009 ir 2009–2010 mokslo metų kalendorių (B2 formatas). Šiuo leidiniu siekiama vaikus jiems priimtina forma informuoti apie neigiamus reiškinius visuomenėje, sumažinti riziką vaikams tapti nusikaltimų auka ar teisės pažeidėju. Kalendorius buvo išplatintas šalies ugdymo įstaigoms per teritorines policijos įstaigas, rekomenduojant jį kabinti mokyklų fojė arba klasėse-kabinetuose.

Kita

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23