Teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 924 patvirtino norminių teisės aktų, kurių stebėsena turi būti atlikta, sąrašą (Žin., 2009, Nr. 103-4322). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 404 „Dėl norminių teisės aktų stebėsenos“ (Žin., 2009, Nr. 59-2294), stebėsenos metu turi būti įvertinta, ar šie teisės aktai atitinka teisinio reguliavimo tikslus, ar neatsirado nenumatytų neigiamų padarinių, kitų sprendimų ar sąlygų, kurios turėtų įtakos tolesniam teisės akto galiojimui ir taikymui.

Vidaus reikalų ministerijai buvo pavesta iki 2009 m. gruodžio 30 d. atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159) (dėl nuostatų, įtvirtinančių pramoninių avarijų prevencijos teisinį reglamentavimą) stebėseną. Su atliktos stebėsenos pažyma galima susipažinti čia - stebėsenos pažyma.

Už šio teisės akto stebėseną atsakingas asmuo:

Lina Bučienė
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Prie VRM Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos
Prevencijos organizavimo skyriaus
Viršininko pavaduotoja 

Tel. (8 5) 271 7534
El. p. l.buciene@vpgt.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-24