Vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo tobulinimo grupė

Vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo tobulinimo grupė sudaryta vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1V-773 (2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1V-33 redakcija).

Grupei pavesta:

  • rengti ir teikti vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl strateginio valdymo ir viešųjų finansų valdymo tobulinimo, viešojo valdymo efektyvumo ir skaidrumo, valstybės institucinės sandaros tobulinimo, viešųjų paslaugų teikimo ir administravimo tobulinimo, efektyvesnio valstybės turto valdymo vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • kasmet, pradedant 2014 metais, iki sausio 5 d. pateikti vidaus reikalų ministrui grupės metinį veiklos planą kartu su informacija apie praėjusių metų veiklos plano įgyvendinimą.

Veiklos ataskaitos ir planai:

Įgyvendintos iniciatyvos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23