ES sporto ministrų taryboje – dėmesys jaunimo fiziniam ugdymui

Data

2018 05 09

Įvertinimas
0

Šiame Tarybos posėdyje vyks politiniai debatai dėl fizinio aktyvumo, kaip būtino kokybiško visų lygių švietimo elemento – bus diskutuojama dėl bendradarbiavimo su sporto sektoriaus subjektais modelių. Ministrai pristatys savo šalių švietimo institucijų ir sporto sektoriaus bendradarbiavimo patirtį, aptars pagrindines kliūtis ir iššūkius.

Pasak viceministro E. Jankevičiaus, Lietuvoje tiek valstybė, tiek sporto organizacijos skiria vis didesnį dėmesį jaunimo fiziniam ugdymui: pernai rudenį įsteigtos dvi sporto mokyklos, kuriose vidurinis išsilavinimas derinamas su profesionaliu sportu, jau 7 metus sėkmingai vykdoma vaikų mokymo plaukti programa. Planuojama keisti kūno kultūros pamokų turinį, sudarant galimybes sporto organizacijoms ateiti į mokyklas, pristatyti kuo įvairesnes sporto šakas.

„Svarbi grandis šioje sistemoje yra savivalda, nes bendrojo ugdymo įstaigos priklauso savivaldybėms. Didesnis sporto sektoriaus iniciatyvumas santykyje su savivaldos institucijomis yra svarbus veiksnys keičiant kūno kultūros pamokų kokybę, o kartu ir didinant susidomėjimą fiziniu aktyvumu bei sportu,“ – pastebi viceministras.

ES Tarybai pirmininkaujančios Latvijos parengtame dokumente pabrėžiama, kad švietimo įstaigoms reikia glaudžiau bendradarbiauti su sporto organizacijomis, kuriant naujas galimybes jaunimui užsiimti sportu ir fizine veikla (pvz., pasitelkti sporto organizacijas formuojant kūno kultūros programas, pritraukti profesionalių trenerių, geriau išnaudoti vietos sporto infrastruktūrą). Tai padidintų jaunimo susidomėjimą sportu, sudarytų galimybes turiningam laisvalaikiui. Be to, sporto infrastruktūra mokymosi įstaigose turėtų būti prieinama platesnei visuomenei vakarais ir savaitgaliais.

Posėdyje taip pat planuojama priimti Tarybos išvadas dėl mėgėjiško sporto vaidmens didinimo ugdant universaliuosius gebėjimus, ypač tarp jaunimo. Šiose išvadose akcentuojama mėgėjų, masinio sporto vaidmuo vystant universaliuosius gebėjimus (pvz., gebėjimas mąstyti kritiškai, iniciatyvumas, problemų sprendimas, darbas komandoje gali būti įgyjami dalyvaujant mėgėjų sporte – tiek organizuojant renginius, tiek sportuojant).

Vis tik sporto potencialas ugdyti tokias kompetencijas dar mažai žinomas, todėl ES valstybės kartu su Komisija kviečiamos plačiau informuoti apie tokių įgūdžių naudą, šių kompetencijų ugdymą įtraukti į nacionalines strategijas, bendradarbiauti siekiant aukštesnių trenerių, savanorių ugdymo standartų, skatinti savanorystę sporte ir pan.

„Džiaugiamės, kad tęsiami Lietuvos pirmininkavimo metu pradėti svarstymai dėl sporto sektoriaus indėlio į ekonomiką bei sprendžiant jaunimo nedarbo problemas. Tai vis dar labai aktuali tema, kuri padeda suprasti ir parodyti sporto sektoriaus potencialą ir svarbą tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu,“ – sako viceministras E. Jankevičius.