Diskutuota dėl migracijos procesų tobulinimo siekiant pritraukti investicijas

Data

2015 05 20

Įvertinimas
0

Viceministras A. Norkevičius, pritardamas susitikimo metu mero R.Šimašiaus ir kitų svečių išsakytai nuomonei, pažymėjo, jog formuojant ir įgyvendinant migracijos politiką labai svarbu užtikrinti kuo palankesnes sąlygas Lietuvoje dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos užsienio specialistams bei investuotojams, galintiems prisidėti prie šalies ekonomikos plėtros. Tai yra ir vienas svarbių Vyriausybės tikslų.

A.Norkevičius taip pat atkreipė dėmesį, kad tobulinant migracijos procesus būtina garantuoti jų skaidrumą bei atsižvelgti į visuomenės saugumo užtikrinimo svarbą. 

Susitikime dalyvavę Migracijos departamento prie VRM ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos atstovai informavo, kad tobulinant teisinį reglamentavimą sąlygos norintiems dirbti ir investuoti Lietuvoje užsieniečiams nuolat lengvinamos. Neseniai buvo priimti įstatymų pakeitimai, kuriais buvo pagreitintos leidimų gyventi šalyje išdavimo procedūros, pailgintas jų galiojimo laikas ir palengvintos sąlygos į Lietuvą atvykti aukštos kvalifikacijos specialistams.  
 
Diskusijoje dalyvavusių organizacijų – VšĮ „Investuok Lietuvoje“, asociacijos „Investuotojų forumas“ ir kt. atstovai pasidalino nuomonėmis dėl aktualių klausimų, susijusių su prašymų laikinai gyventi pateikimo procedūromis, skirtingu teisės aktų nuostatų interpretavimu ir kitomis problemomis.

Susitikimo metu sutarta aktyviau bendradarbiauti ir artimiausiu metu surengti darbinius susitikimus su organizacijų atstovais, siekiant efektyviau spręsti konkrečias užsieniečiams kylančias problemas, užtikrinti lankstesnes ir greitesnes migracijos procedūras esamo teisinio reglamentavimo rėmuose bei įvertinti poreikius dėl tolesnio teisės aktų tobulinimo.