VI. Baigiamosios nuostatos

  1. Vidaus reikalų ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-21