V. Vidaus reikalų ministerijos vidaus administravimo kontrolė

  1. Vidaus reikalų ministerijos finansų kontrolę atlieka ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.
  2. Vidaus reikalų ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius.
  3. Vidaus reikalų ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
  4. Ministerijos strateginio ir metinio veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka ministras arba ministro sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-21