Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, stabdantis ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės institucijų stabilumui ir visuomenės moralei (Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Žin., 2009, Nr. 60-2346)

Vienas iš Vidaus reikalų ministerijos (VRM) strateginių tikslų – sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui VRM administracijos padaliniuose, įstaigose prie VRM ir VRM įstaigose, pašalinti teisės aktų, procedūrų ir kitų veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Vidaus reikalų ministerijos komisija kovai su korupcija koordinuoti

Teisinė informacija

Praneškite apie korupcijos atvejus

Apie Vidaus reikalų ministerijos ar jai pavaldžių institucijų tarnautojų korupcinio elgesio atvejus galite pranešti Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui  tel. (8 5) 271 7130 arba faks. (8 5) 271 8551

Apie policijos pareigūnų korupcinio elgesio atvejus taip pat galima pranešti elektroniniu paštu imunitetas@policija.lt.

Apie Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų korupcinio elgesio atvejus galite pranešti internete.

Apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos darbuotojų korupcinio elgesio atvejus galite pranešti pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 6877 arba galite palikti internete.

Už informacijos tvarkymą atsakinga: E. Vileikienė, tel. (8 5) 271 8379, el. p. egle.vileikiene@vrm.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-23